2013. február 11., hétfő

Jászberény

Dicsőséges fénykereszt szentelés a Szent Klára Otthonban

Hideg volt a múlt hétfő este, de azok szívébe melegség költözhetett, akik a Szent Klára Idősek Otthonába tartottak, Krisztus dicsőséges fénykeresztjének szentelési avató ünnepségére. Ha még az odaúton fáztunk is kicsit, a nagyszabású, jól szervezett rendezvény során lassan felmelegedtünk, és közösen ünnepelhettünk, megértve az intézmény udvarán felállított fénykereszt jelentőségét, annak mondanivalóját, nekünk halandók számára.
A Ferencesek terén található idősek otthona a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat fenntartásában működik, tíz másik - főként időseket gondozó - intézménnyel együtt. A társotthonok közül a jászberényi az első, ahol az összetartozás, a védelmezés dicsőséges szimbólumát felállították. Hosszú előkészület és tervezés előzte meg a hétméter magasságot meghaladó emlékmű létrejöttét. Több mint nyolcezer fénykereszt van szerte a világon.
„1996. július 6-án Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus Fernanda Navarro, Grenobleban lakó családanyának adott kinyilatkoztatása által indította el világszerte több ezer kereszt felállítását, általa pontosan megadott méretben, melynek magassága: 7,38 m, egy vízszintes szár hossza pedig 1,23 m. Mivel Krisztus keresztje a Golgotta hegyén 738 m magasan állt. 2000. november 15-én II. János Pál pápa apostoli áldását adta mindazokra, akik a keresztet felállítják. Minden dicsőséges fénykeresztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet-nyugat irányba mutasson. Fényei színezetében (észak-déli oldalon) a fehér a feltámadást, (kelet-nyugati oldalán) a kék pedig Mária iránti tiszteletet jelképezi. A kereszt csúcsa három ponton kék fénnyel van kivilágítva, amely a Szentháromságot, az alsó részén négy fehér pedig Jézust, mint az Ég és a Föld összekötőjét hirdeti.” – olvashattuk az ünnepségen közreadott ismertetőben.
Február 11-én a Barátok templomában kezdődő szentmisén szinte minden helyet elfoglalt az érdeklődő közönség. A következő gondolatokkal ajánlotta fel az ünnepi szentmisét a Szeretetszolgálat otthonainak lakóiért, a betegekért, az intézmények vezetőiért, az résztvevőkért Szántó József apátplébános: „Jelentős a mai dátum, több szempontból is. Az egybegyűltek számára elsősorban azért, mert a fénykereszt felszentelésre vár, másodsorban pedig azért, mert ma van a betegek világnapja is, és a Lourdes-i Szűzanya ünnepe, aki a betegek gyógyítója.”
A folytatásban dr. Novák István plébános, iskolaigazgató a szentbeszédében kiemelte, hogy a hit szerint, a fénykereszt az egész város lakosságát óvni és védeni fogja. Megtudtuk, hogy hazánkban az első ilyen emlékművet 2002. november 1-jén állították fel Debrecenben. Elhangzott, hogy a kereszt a dicsőséget, az egymás iránti szeretetet, megértést, összetartozást, segítőkészséget kell, hogy eszünkbe juttassa. Erre szükség van, mert gondok és bajok vannak az életünkben. „Azért, mert mi emberek mindig elrontjuk. Nem tudunk kilépni saját bűnös természetünkből. Ha figyelmünket a fénykeresztre irányítjuk, talán jobban elgondolkodunk a saját életünkön, bajainkon, és azon, hogy ne rontsunk el annyi mindent földi életünk során.”- fejtette ki a plébános atya.
A szentmisét követően a hívek átvonultak a Szent Klára Otthon udvarába, ahol a kereszt és a körülötte lévő fáklyák már gyönyörűen beragyogták a hűvös téli estét, fénysugarakat bocsátva a fehér hótakaróra, amely körülvette a népes sereget. Jólesett a fényt látni, érezni, hagyva, hogy melegséggel töltse el a körülötte állók szívét.


A felszentelt fénykereszt előtt a közös ima, a Boldogasszony Anyánk éneke zengett a csillagos ég felé, Taczman Gabriella pedig egy verssel köszöntötte a megjelenteket.
Endrődy Zsuzsanna, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat vezetője köszöntőjében elmondta, a fénykereszt mágnesként vonzza az embereket. A tövében Mária van jelen. Hozzátette, hogy ez nem a szenvedés keresztje, hanem a dicsőségé.
Ezt követően Vargáné Deme Katalin, a Szent Klára Idősek Otthona igazgatója lépett a mikrofonhoz. „Krisztus keresztje nekünk, és az utánunk jövőknek hirdesse azt, hogy a legreménytelenebb helyzetből is mindig van kiút. A jó mindig legyőzi a rosszat. Hívjuk és várjuk önöket, hogy imáikkal növeljék a kereszt hatóerejét. Az Úr Jézus kinyilatkoztatásában ez áll: minden kereszt, mint egy őrtorony őrködik felettetek, mert az a város, ahol a keresztemet felállítják az én oltalmam alatt áll.”
Ezekkel a szavakkal fejeződött be a rendezvény hivatalos része, amely után a kötetlen beszélgetésé volt a főszerep, forró teával, enni-innivalóval vendégelték meg a jelenlévőket a Szent Klára Otthon vezetői, dolgozói.

Buschman Éva

FÉNYKERESZT JÁSZBERÉNYBEN

Űzze el az emberek szívéből a sötétséget, s gyújtsa fel az egymás iránti szeretetet, megértést, összetartozást, segítőkészséget. Ez a küldetése annak a Fénykeresztnek, melyet hétfőn délután szenteltek fel a Szent Klára Otthon udvarán. A kereszt hamarosan mindenki számára látogatható lesz.
Hálaadó szentmisével kezdődött a Szent Klára Otthon udvarán felállított Fénykereszt szentelési ünnepsége a Barátok Templomában. A misét Szántó József címzetes apátplébános és Dr. Novák István igazgató plébános mutatták be.
Hármas ünnep volt ez a zsúfolásig megtelt templomban. A kereszt felszentelése mellett a beteg világnapjának és a Lurdesi szűzanyának az ünnepe.
1996. július 6-án az Úr Jézus egy családanyának adott kinyilatkoztatása indította el világszerte a kereszt felállítását. Mára már több, mint 8 ezer fénykereszt áll. Magyarországon az elsőt Debrecenben állították 2010 novemberében, hétfő délután pedig Jászberényben is felszentelték a pontosan megadott méretekben és világítással ellátott keresztet.
A megáldott Krisztus Dicsőséges Fénykeresztjénél Dr. Novák István plébános elmondta a kinyilatkoztatásban kért naponta végzendő dozulei imát, a közös imádkozás után a Boldogasszony énekkel fejeződött be az ünnepség.
A már felszentelt keresztnél Endrődy Zsuzsanna a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat igazgatója és Vargáné Deme Katalin a Szent Klára Otthon igazgatója mondott köszöntőt. Hamarosan, amikor a kereszt körül parkosítás is elkészül, a nagyközönség előtt is megnyílnak a kapuk és a lehetőség a zarándoklatra.

http://jttv.hu/fenykereszt-jaszberenyben-0