2022. május 22., vasárnap

Salgótarján

 

Drága Istenem!
Mint elkötelezett lokálpatrióta aggódom a városomért. A nagy nyomorúság, a szorongattatás, a természeti katasztrófák ezt a Völgyvárost mennyire fogják megtépázni?
Mennye Atya: Drága Évikém!
Tudom mennyire szereted ezt a várost. Itt születtél , itt  tanultál, dolgoztál, itt éled mindennapjaidat. Már két alkalommal próbálkoztál  a Fénykereszt felállíttatásával, de a város és az Egyház ellenállt ennek.
A várost Szent József oltalmába ajánlották .(2011-ben)

image.png

Nos , Szent Józsefem, Drága Fiam nevelőapja, az Egyház védőszentje és a városotok védőszentje, Ő maga fogja a Fénykeresztet a kezében tartani és felállítani, emberi szemnek láthatatlanul, hogy megvédje városotokat és környékét az eljövendő katasztrófáktól és megpróbáltatásoktól. Ő látja, milyen nagy szeretettel viseltetsz a városod iránt. Megszentelte és megáldotta már akkor, amikor az Ő oltalmába ajánlottátok. Ezért ne félj gyermekem, ha emberi szemmel nem is látszik, Szent Józsefem felállította városotokban a Fénykeresztet, mely ezáltal védelmet kapott.
Ne félj és ne aggodalmaskodj! A te féltő szereteted és imáid meghallgatásra találtak.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Szent József
Drága Testvérem!
Köszönöm azt a sok imát,  amelyekkel nekem szenteled magad.
Védő, óvó szeretetemet kiárasztom rád és egész családodra, városodra és környékére.
A Fénykeresztet  emberi szem számára láthatatlan módon, olyan helyre állítom fel , amely a Mennyei Atya akaratából lett kiválasztva, a Szentháromság szeretetéből és a Szűzanya áldásával.
Most menj békével, megáldalak védő, óvó szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

2020. június 13., szombat

Homokkomárom

A 2020. június 13-ai homokkomáromi engesztelő szentmise előtt felavatták és megáldották (a régi 1938-as fakereszt helyén) az új fénykeresztet.


2018. december 8., szombat

Egeraracsa

A falu lakói közül sokan részt vettek a Szent Orbán fénykereszt avatóján – közülük Árva Viktória tudósította lapunkat a történtekről.
Az összejövetelen elhangzott: ennek a keresztnek az elődjét az első és a második világháború között állították fel a településen, nevét pedig már annak idején is Szent Orbánról, a hegyek védőszentjéről kapta. Ennek a régi keresztnek a helyére került fénykeresztet Dancs László, Egeraracsa polgármestere tervezte, kivitelezte, és a közben felmerülő költségeket is ő fedezte.

Az avató ünnepségen Farkas László plébános szentelte fel a keresztet Fotó: Árva Viktória
A kereszt létrejöttét támogatta Hézingerné Csécs Barbara hévízi lakos is, aki a kereszthez szükséges vasanyag beszerzésével segítette a munkálatokat. Az avató ünnepségen megemlékeztek Szentes Szabolcs szentpéterúri lakos hozzájárulásáról is, aki a villanyszerelési munkák elvégzésével, illetve az ehhez szükséges anyagok beszerzésével segítette a munkafolyamatot. És ugyancsak elhangzott: nem utolsósorban fontos segítője volt a kereszt létrejöttének Plótár László zalavári lakos is, akinek területén található a csodaszép fénykereszt.
Sötétedés után kiderült: az egyedi tervezésű fénykereszt kellemes hangulatot idéz elő e kicsiny településen, és bár a falutól messzebb, szőlőhegyi környezetben található, fénye még távolról is jól látható.

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenykeresztet-allitottak-egeraracsan-2743003/

2018. augusztus 26., vasárnap

Tázlár

Mezei Ferenc plébános volt a házigazdája a Mária búcsúnak és fénykereszt avatásnak a Mária Világ Királynője Plébániatemplomban Tázláron, melyre 2018. augusztus 26-án került sor.

“12. ősünk Polyák Antal és Csabai Julianna a dél-lengyelországi településről érkeztek Dorozsmapusztára 1757-ben. Ott éltek 1899-ig. Ebben az évben még olcsón lehetett vásárolni a földeket, így a többi telepessel ideköltöztek Tázlár pusztára. A dédnagyszülő és az üknagymama által megvásárolt 36 holdas földbirtokon felépítették a gazdasági épületeket, melyek 1926-ban leégtek. Aratás volt, melynek idején kemencében sütöttek kenyeret, a kipattanó szikra lángra lobbantotta a szalma vagy nádtetőt, így keletkezett a tűz. Ebben az évben banki kölcsönből építettek újjá mindent az apai dédszülők. A nagypapa akácfákat ültetett a ház köré és most ez az 5 kereszt ezekből a majdnem 120 éves akácfákból készült el. Így a kereszt nem csak Jézussal, nem csak a Szentháromsággal, nem csak az itt levőkkel, hanem az odaát levő ősökkel is összehoz. Az egyik fénykereszt a templomkertben, a másik a szülői házunk előkertjében lett elhelyezve. A 3 normál méretű kereszt egyike a néhai pinceépületből kialakított kis kápolnában van elhelyezve a szülői háznál, a másik a ma már összedőlt dédszülői birtokon és a harmadik Felső-Tázláron az út mentén van kihelyezve.”
Krisztus fénykeresztje “Minden kereszt áldás a Föld számára…”
Őrtoronyként őrködik a falu felett két fénykereszt, amelyek közel 120 éves akácfákból készültek és 7,38 méter magasak.

2018. augusztus 20., hétfő

Zalalővő-Zalapataka

A salomvári fénykereszt párját állították fel a napokban a városhoz tartozó Patakai-hegyen, Tóth Géza birtokán. A vörösfenyőből készült, 7,38 méter magas feszületet Szent István király ünnepén Horváth István Sándor helyi plébános szentelte fel.
A kereszt felállítását Szabó Sándor képviselő kezdeményezte, aki a tiszteletdíját is felajánlotta erre a célra. Az északi tájolású feszületbe LED-sort építettek be, ez bocsát ki magából fényt éjszakánként. Szabó Sándor elmondta: a keresztállítás igénye már korábban is megfogant benne, a fénykereszt ötletét viszont valóban Salomvárról vették.

Szabó Sándor képviselő és Horváth István Sándor plébános a kereszt alatt Fotó: Gyuricza
A feszületet mindenképpen a Patakai-hegyen kívánta felállítani, ahova családi kötelék fűzi. Kereste a megfelelő helyet, hisz az volt az elsődleges szándék, hogy a kereszt fényét minél többen észleljék. Tóth Géza birtoka erre tökéletesen alkalmas, a világító kereszt tíz kilométeres távolságból is jól látható.

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenykereszt-all-a-patakai-hegyhaton-2524626/

Még talán annyit kellene megjegyezni, bárkit a nemesügy mellé lehet állítani, csak imádkozni kell érte. Nem megyek bele, hogy minek nevezte a fénykeresztet még akkor, amikor először meglátogattam...