2020. június 13., szombat

Homokkomárom

A 2020. június 13-ai homokkomáromi engesztelő szentmise előtt felavatták és megáldották (a régi 1938-as fakereszt helyén) az új fénykeresztet.


2018. december 8., szombat

Egeraracsa

A falu lakói közül sokan részt vettek a Szent Orbán fénykereszt avatóján – közülük Árva Viktória tudósította lapunkat a történtekről.
Az összejövetelen elhangzott: ennek a keresztnek az elődjét az első és a második világháború között állították fel a településen, nevét pedig már annak idején is Szent Orbánról, a hegyek védőszentjéről kapta. Ennek a régi keresztnek a helyére került fénykeresztet Dancs László, Egeraracsa polgármestere tervezte, kivitelezte, és a közben felmerülő költségeket is ő fedezte.

Az avató ünnepségen Farkas László plébános szentelte fel a keresztet Fotó: Árva Viktória
A kereszt létrejöttét támogatta Hézingerné Csécs Barbara hévízi lakos is, aki a kereszthez szükséges vasanyag beszerzésével segítette a munkálatokat. Az avató ünnepségen megemlékeztek Szentes Szabolcs szentpéterúri lakos hozzájárulásáról is, aki a villanyszerelési munkák elvégzésével, illetve az ehhez szükséges anyagok beszerzésével segítette a munkafolyamatot. És ugyancsak elhangzott: nem utolsósorban fontos segítője volt a kereszt létrejöttének Plótár László zalavári lakos is, akinek területén található a csodaszép fénykereszt.
Sötétedés után kiderült: az egyedi tervezésű fénykereszt kellemes hangulatot idéz elő e kicsiny településen, és bár a falutól messzebb, szőlőhegyi környezetben található, fénye még távolról is jól látható.

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenykeresztet-allitottak-egeraracsan-2743003/

2018. augusztus 26., vasárnap

Tázlár

Mezei Ferenc plébános volt a házigazdája a Mária búcsúnak és fénykereszt avatásnak a Mária Világ Királynője Plébániatemplomban Tázláron, melyre 2018. augusztus 26-án került sor.

“12. ősünk Polyák Antal és Csabai Julianna a dél-lengyelországi településről érkeztek Dorozsmapusztára 1757-ben. Ott éltek 1899-ig. Ebben az évben még olcsón lehetett vásárolni a földeket, így a többi telepessel ideköltöztek Tázlár pusztára. A dédnagyszülő és az üknagymama által megvásárolt 36 holdas földbirtokon felépítették a gazdasági épületeket, melyek 1926-ban leégtek. Aratás volt, melynek idején kemencében sütöttek kenyeret, a kipattanó szikra lángra lobbantotta a szalma vagy nádtetőt, így keletkezett a tűz. Ebben az évben banki kölcsönből építettek újjá mindent az apai dédszülők. A nagypapa akácfákat ültetett a ház köré és most ez az 5 kereszt ezekből a majdnem 120 éves akácfákból készült el. Így a kereszt nem csak Jézussal, nem csak a Szentháromsággal, nem csak az itt levőkkel, hanem az odaát levő ősökkel is összehoz. Az egyik fénykereszt a templomkertben, a másik a szülői házunk előkertjében lett elhelyezve. A 3 normál méretű kereszt egyike a néhai pinceépületből kialakított kis kápolnában van elhelyezve a szülői háznál, a másik a ma már összedőlt dédszülői birtokon és a harmadik Felső-Tázláron az út mentén van kihelyezve.”
Krisztus fénykeresztje “Minden kereszt áldás a Föld számára…”
Őrtoronyként őrködik a falu felett két fénykereszt, amelyek közel 120 éves akácfákból készültek és 7,38 méter magasak.

2018. augusztus 20., hétfő

Zalalővő-Zalapataka

A salomvári fénykereszt párját állították fel a napokban a városhoz tartozó Patakai-hegyen, Tóth Géza birtokán. A vörösfenyőből készült, 7,38 méter magas feszületet Szent István király ünnepén Horváth István Sándor helyi plébános szentelte fel.
A kereszt felállítását Szabó Sándor képviselő kezdeményezte, aki a tiszteletdíját is felajánlotta erre a célra. Az északi tájolású feszületbe LED-sort építettek be, ez bocsát ki magából fényt éjszakánként. Szabó Sándor elmondta: a keresztállítás igénye már korábban is megfogant benne, a fénykereszt ötletét viszont valóban Salomvárról vették.

Szabó Sándor képviselő és Horváth István Sándor plébános a kereszt alatt Fotó: Gyuricza
A feszületet mindenképpen a Patakai-hegyen kívánta felállítani, ahova családi kötelék fűzi. Kereste a megfelelő helyet, hisz az volt az elsődleges szándék, hogy a kereszt fényét minél többen észleljék. Tóth Géza birtoka erre tökéletesen alkalmas, a világító kereszt tíz kilométeres távolságból is jól látható.

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenykereszt-all-a-patakai-hegyhaton-2524626/

Még talán annyit kellene megjegyezni, bárkit a nemesügy mellé lehet állítani, csak imádkozni kell érte. Nem megyek bele, hogy minek nevezte a fénykeresztet még akkor, amikor először meglátogattam...

2017. augusztus 27., vasárnap

Bérbaltavár

Hosszú előkészítő munka után 2017. augusztus 27-én megáldotta dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a bérbaltavári tanítók és papok tiszteletére készített emlékoszlopokat, valamint a falu fölötti hegyen felállított fénykeresztet és keresztutat. Az ünnep szentmisével vette kezdetét. Homíliájában dr. Székely János a hit megvallásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, hogy a kimondott igen betölti az ember szívét és lelkét, élete ragyogni, sugározni kezd és így válik erős sziklává, amelyre építeni lehet: családot, hivatást. A szentmisét követően a templom mellett felállított, a település egykori tanítóinak és papjainak nevét felsoroló, valamint a falu népi szakrális nevezetességeit bemutató emlékoszlopokat áldotta meg a megyéspüspök. Végül a közösség a falu fölötti hegyen folytatta az ünneplést, ahol egy fénykeresztet és keresztutat áldott meg dr. Székely János.

http://bonumtv.hu/emlekoszlopokat-aldottak-meg/

2016. szeptember 14., szerda

Nagykáta


Kunszentmárton

2015.(X.29.) határozat
Kunszentmárton Karmelita Rendház melletti romos Kálvária kőkereszt elé állítandó
fénykereszt létesítéséről
Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Kunszentmárton
Karmelita Rendház melletti romos Kálvária kőkereszt elé állítandó fénykereszt
létesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:
Kunszentmárton Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 2401. hrsz. alatti
Horváth téren, a romos Kálvária kőkereszt elé tervezett fénykereszt felállításához
hozzájárul.

2016. augusztus 14., vasárnap

Kecskemét„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28).

A kecskeméti Szentháromság temető Kecskemét város egyik lezárt temetője. Az Árpádvárosban, a belvárostól déli irányba található. Jelenlegi státusza kegyeleti park. Az önkormányzati és egyházi tulajdonban lévő temetőt a Kecskeméti Városgazdasági Kft. üzemelteti. Területe 12.66 ha.


A hozzátartozó képek majd megérkeznek...

2016. július 16., szombat

Salomvár

Július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepének estéjén összegyűltünk a Salomvári Plébánián. Ekkor történ meg a plébánia kertjében felállított fénykereszt megáldása.

2015. szeptember 19., szombat

Nick

Nicken 2015. szeptember 19-én 19:00-kor lett felszentelve hazánk 55. fénykeresztje állítólag, tehát hiányzik legalább 20 helyszín

2014. augusztus 20., szerda

Szent István ünnepe Makrancon: A nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik...

Utolsó dátum: 
2014. augusztus 20. 18:00
Település: Makranc
2014. augusztus 20.-án, Makrancon a 18:00 órakor kezdődő ünnepi szentmisében az egybegyűltek az első szent magyar család közbejárását kérve, Ferenc pápa tanítása nyomán, azért esedeznek, hogy:
• megerősödjenek az Isteni Irgalmasságba vetett hitben,
• növekedjenek a remény és a kultúra összhangjának keresésében,
• tökéletesedjenek a szeretetben, hogy senkit ki ne selejtezzenek.

A szentmise főcelebránsa:
főtisztelendő Bartal Károly Tamás, OPraem.
jászóvári emeritus apát.

Szentbeszédet mond:
tisztelendő Antall András, állandó diakónus.

A szentmisét ereklyés körmenet követ és megáldásra kerül a Fénykereszt és az Újkenyér.
Zenés áhítatot ad az egyházközség ifjúsági énekcsoportja - a Bárka.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a helyi egyháztanács és az önkormányzat.

A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti.A helyi egyháztanács és az önkormányzat közös rendezésében és szervezésében augusztus 20-án Makrancon a 18.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisében az egybegyűltek az első szent magyar család közbejárását kérve, Ferenc pápa tanítása nyomán, azért esedeztek, hogy megerősödjenek az Isteni Irgalmasságba vetett hitben, növekedjenek a remény és a kultúra összhangjának keresésében, és tökéletesedjenek a szeretetben, hogy senki ki ne selejteződjön.
A szentmise főcelebránsa, főtisztelendő Bartal Károly Tamás, OPraem. jászóvári emeritus apát volt, akivel együtt misézett: Danko István, rogacionista szerzetes, Dr. Szalay László, nagyidai plébános, Fedorka Zsolt, csécsi plébános, Takács Dénes, jánoki adminisztrátor. Szentbeszédet mondott az erdélyi származású Antal András, állandó diakónus Nyáregyházáról. Az oltárszolgálatot az esperesi körzetből származó kispapok végezték: Schmotzer Péter és Szeles Péter a kassai szeminárium papnövendékei az egyházközség ministránsaival.
A makranci egyházközség hívei az 1907-ben felszentelt templomukat - ősi templomukhoz hasonlóan - Szent István Király tiszteletére emelték. Új oltárát, amelyben elhelyezést nyertek az első szent magyar család ereklyéi, 2007. április 21-én konszekrálta a főpásztor, Mons. Alojz Tkáč, kassai érsek.
Az első ereklyés körmenetet 2012. augusztus 20-án tartották, faluk szülöttje, főtisztelendő Dr. Szalay László, nagyidai plébános atya vezetésével, aki a körmenet elején megáldotta a templom új toronyóráit. Második körmenetüket, a falu egy másik pap-szülöttje, főtisztelendő Gajdo József, az akkori jánoki plébános atya vezette.
Sorrendben tehát az idén a harmadik körmenetet tartották, amelynek végén megáldásra került a Fénykereszt. Szándékuk tudatos volt. Felsorakozva az első szent magyar család ereklyéi mögé, nyomukba szegődve, jelezni kívánták, úgy akarják járni az élet keresztútját, hogy ők is tiszták legyenek, hősök és szentek.
A szentmise végén a hármas ereklyét, egy hajdani, szent-jobb jelképre helyezték, amelynek eredete ismeretlen. Véletlenül találtak rá Makrancon, egy nyári-konyha padlásán. A feldíszített ereklyetartót az egyháztanács tagjai vették a vállukra. A körmenet alatt az egybegyűltek a helyi Asszonykórus vezetésével a Csángó üdvözlégy-et énekelték. Ünnepségük a Fénykereszt felszentelésével, az Újkenyér megáldásával és az ünnepi áldással zárult. Előtte rövid zenés áhítatot tartott a Bárka - az egyházközség ifjúsági csoportja.
Laczkó Mária, polgármesterasszony köszöntő beszédében többek között elmondta: 2012. augusztus 20-án sokak álma és vágya teljesült, amikor megáldásra kerültek a toronyórák. Hálás szívvel mondott köszönetet azért is, hogy immár hagyománnyá vált községükben az első szent magyar család ereklyéivel megtartott Szent István-napi körmenet. A hármas ereklye - Szent István Király, Boldog Gizella és Szent Imre – ide jutásának, valamint a megtalált és felújított ereklyehordozónak - tagadhatatlan üzenetértéke van: az ember minden korban, minden helyen, minden helyzetben példaértékké válhat, ha annak a Krisztusi tanításnak a fényében él, aki egyedül mondta önmagáról: én vagyok, az út, az igazság és az élet.
Örömét fejezte ki afelett is, hogy a község újabb kinccsel gazdagodott. Felszentelésre került Danko István mestermunkája - Szlovákiában elsőként - a Fénykereszt, ami a hívek közadakozásából és az önkormányzat hathatós támogatásával történt, ezzel is jelezve, hogy a jövőben is készek hűen ápolni, őrizni és tovább adni szent elődeik áldott örökségét. Felkiáltójelként felmutatni a keresztet, mint a szolidaritás, a sorsközösség vállalás szent jelét. Mostanság sok országban ledöntik, vagy meggyalázzák a keresztet, ezért ők fényes jelként állítják a falu szívébe érkezőknek, hogy e jelben győzni lehet. A kereszt által - égi pártfogóik: Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre életpéldája nyomán - családjaiknak, népünknek és nemzetünknek útmutatói, tanítói és tanúi lehetünk.
Mivel az életadáshoz erő kell és a kenyér az egyik ilyen nélkülözhetetlen eledel, ezért felkérte Antal András, állandó diakónust, a nyáregyházi Két Szív Plébánia lelki vezetőjét, hogy szíveskedjen megáldani az új kenyeret. A diakónus 50 zarándok kíséretében érkezett. Hazai kenyeret hoztak ajándékba és templomuk kertjéből néhány marék földet, amit a diakónus az összetartozás, a sorsközösség vállalás jeleként, a megáldott kereszt tövébe szórt.
Mielőtt szétosztásra kerültek volna a megáldott kenyerek, a szervezők még egy meglepéssel szolgáltak. Évekkel ezelőtt a helyi ifjúság egy zenés áhítatot adott elő Jézus Krisztus szenvedése kapcsán, amelyből a jelenlevők most a befejező számot hallgatták meg, Lisovszky Géza szerzeményét, a Dr. Lisovszky Alexandra vezette egyházközség ifjúsági énekkar – a Bárka – közreműködésével. Szólót énekelt Palencsár Tamás.
A polgármesterasszony az ünnepség végén megköszönte az együttünneplést. Az Asszonykórus, az önkormányzat és az egyházközség képviselőtestület tagjai aktív és készséges együttműködését. Reményét fejezte ki, senki sem bánta meg, hogy idejét velük, náluk és közöttük töltötte. Arra kérte a megjelenteket, hogy vigyenek haza egy-egy megáldott cipót. Otthon törjék meg és fogyasszák el szeretteikkel. A megáldott kenyér legyen jele és eszköze az összetartozásnak és a megmaradásnak azon helyen, ahová Isten születni engedte őket. Vigyék el szívükben Makranc jó hírét is. Mondják el, hogy az országhatár közelében van egy falu, ahol sok-sok nehézség és akadály közepette élnek még emberek, akik bátran állnak őrt a strázsán, mert van egy hely a - templom és van egy jel - a kereszt, aminek fényében életértéket lehet élni, menteni és tovább adni, hogy ezzel is bizonyságot nyerjen a mondás: a nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik...

GB,
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/48073-szent-istvan-unnepe-makrancon-a-nemzet-a-nyelveben-el-dalaban-erez-es-kulturajaval-tanuskodik